Raportează o problemă

sau anuleaza

FEEDBACK

logo

ContactDespre noiOfertaCariereNourasi

■ Wim Vandekeybus ■ Ultima Vez ■ explore festival #12

27 SEP MIE
2017

poster ■ Wim Vandekeybus ■ Ultima Vez ■ explore festival #12 Bucureşti

Wim Vandekeybus / Ultima Vez la eXplore festival #12

For English please scroll down

Artistul belgian Wim Vandekeybus va prezenta, alături de compania sa, Ultima Vez, miercuri, 27 septembrie, de la ora 20:00, la Sala Studio a Teatrului Național “I.L. Caragiale” Bucureşti, spectacolul In Spite of Wishing and Wanting (Revival 2016), un eveniment ce readuce în atenția publicului român vocabularul inconfundabil al celebrului coregraf flamand, prezent în cadrul Explore Festival și în edițiile din 2010 cu "Monkey Sandwich" (Teatrul Odeon) și 2012 cu "booting Looting" (WASP Working Art Space and Production). 

Cu minimum de resurse teatrale, Vandekeybus reușește în spectacolul "In Spite of Wishing and Wanting" să capteze subiecte riscante în imagini superbe. Simbolurile cunoscute ale viselor și dorințelor sunt dezbrăcate de clișeele psihanalitice și transformate în vocabularul de dans spectaculos și poetic al Ultima Vez.

Puterea spectacolului derivă din simbioza organică dintre dans, teatru și film. Secvențe captivante de coregrafie, susținute de coloana sonoră senzuală a lui David Byrne se dizolvă în monologuri despre frică, dorința de securitate și magia îngrozitoare a somnului. Filmul scurt intitulat "The Last Words", realizat de Vandekeybus însuși și bazat pe două povești de Julio Cortázar, oferă spectacolului experințe vizuale puternice ce rămân în memoria publicului mult după finalul acestuia.

"In Spite of Wishing and Wanting" a fost creat in anul 1999 și reprezintă un moment foarte important în opera lui Wim Vandekeybus. În ianuarie 2016, Ultima Vez a reluat această producție iconică cu o distribuție complet nouă.

"Am amintiri excepționale despre primul turneu In Spite of Wishing and Wanting, în mai mult de 50 de orașe din întreaga lume. Pentru prima dată piesa nu se referea la chimia dintre bărbați și femei, ci la un tip de dorință primară într-o lume populată doar de bărbați. Dură, sălbatică, naivă, jucăușă și copilărească, temătoare de prea multe vise." Wim Vandekeybus

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Conceput ca o platformă de reflecţie şi dezbatere artistică a celor mai recente problematici şi direcţii contemporane, eXplore festival este recunoscut ca un festival inovator, care prezintă publicului din România unii dintre cei mai importanţi creatori internaţionali ai momentului - repere coregrafice pentru dansul contemporan, dar şi artişti care propun formate transdisciplinare, ce depăşesc graniţele dintre mai multe domenii de creaţie artistică, aducând în atenţia publicului subiecte importante ale societăţii contemporane.

Cu fiecare ediţie organizată, festivalul îşi propune să contribuie la promovarea dansului şi performance-ului contemporan în rândul publicului larg, având un rol major în ultimii 12 ani în dezvoltarea unui dialog între creatori şi publicul acestora. 
Totodată, eXplore festival stimulează şi susţine creaţia tinerilor artişti din domeniu, prin activităţi de producţie, prezentare, workshop-uri, dezbateri, conferinţe, şi filme de dans.

Ediţia #12 a eXplore festival se va desfăşura la Bucureşti între 24 septembrie - 8 octombrie 2017, la Teatrul Naţional “I.L. Caragiale” Bucureşti, Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Naţional al Literaturii Române, şi WASP – Working Art Space and Production. Evenimente speciale ale festivalului vor urma în perioada octombrie – noiembrie 2017 şi în oraşele Iaşi şi Arad. 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Biletele se pot achiziționa online, prin rețelele:
https://eventbook.ro/other/bilete-explore-festival-12-in-spite-of-wishing-and-wanting și 
https://www.mystage.ro/spectacole/in-spite-of-wishing-and-wanting-in-ciuda-dorintei-si-vointei-703 dar și de la casa de bilete a TNB. 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Producători: Asociația 4Culture și WASP Working Art Space and Production.
Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național -AFCN.
Parteneri: ARCUB Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București și Primăria Capitalei, Institutul Francez BucureștI. 

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.

Programul integral al festivalului va fi disponibil curand pe:www.exploredancefestival.ro și www.waspmagazine.com

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

English 

Wim Vandekeybus and Ultima Vez, at explore festival #12 

Ultima Vez, the company of world known belgian artist Wim Vandekeybus, will present on Wednesday, September 27th, at 20:00, at the Studio Hall of the National Theater in Bucharest, the show "In Spite of Wishing and Wanting (Revival 2016), an event which brings back to the attention of the Romanian public the distinctive vocabulary of the famous flemish creator, guest artist also at the eXplore festival 2010 with Monkey Sandwich (Odeon Theater) and 2012 with booting Looting (WASP-Working Art Space and Production).

With minimum of theatrical resources, Vandekeybus succeeds in capturing risky topics in superb images. Familiar icons of dreams and desires are stripped of their psychoanalytical clichés and converted into the spectacular and poetic dance idiom of Ultima Vez.
The performance derives its power from the organic symbiosis between dance, theatre and film.
Captivating dance sequences underpinned by the sensual soundtrack by David Byrne dissolve into monologues on fear, the desire for security and the dreadful magic of sleep. And there is also the short film entitled The Last Words, made by Vandekeybus himself and based on two stories by Julio Cortázar. A ‘scream-seller’ sells a tyrant his last words, who thereby brings about his own downfall.
The long travelling shots and intense close-ups made with the dancers from the first cast add an extra dimension precisely where the limits of the stage appear to have been reached.
In Spite of Wishing and Wanting is a milestone in Wim Vandekeybus’ oeuvre. In January 2016, Ultima Vez revived this iconic production with a completely new cast.

‘I have exceptional memories of the first tour of In Spite of Wishing and Wanting, in more than 50 towns and cities around the world. For the first time the piece was not about the chemistry between men and women, but about a sort of primal longing in a world populated only by men. Rough, wild, naïve, playful and childlike and made slightly fearful by too many dreams.’
Wim Vandekeybus

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Conceived as a platform for reflection and artistic debate of the latest contemporary themes and directions, eXplore festival is recognized as an innovative festival that presents to the Romanian public some of the most important international creators of the moment in the field of contemporary dance, but also artists who offer transdisciplinary formats that go beyond the boundaries of several areas of artistic creation, bringing to the attention of the public important topics of contemporary society.

With each organized edition, the festival aims to contribute to the promotion of contemporary dance and performance among the general public, having a major role in the past 12 years in developing a dialogue between creators and their audience.
At the same time, eXplore festival stimulates and supports the creation of young artists in the field through production activities, presentations, workshops, debates, conferences, and dance films.

The #12 edition of the eXplore festival will be held in Bucharest between September 24th and October 8th, 2017 at the National Theater "I.L. Caragiale "Bucharest, the National Art Museum of Romania, the National Museum of Romanian Literature, and WASP - Working Art Space and Production. Special events will also take place between October - November 2017 in the cities Iaşi and Arad.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

ONLINE TICKETS available at:
https://eventbook.ro/other/bilete-explore-festival-12-in-spite-of-wishing-and-wanting și 
https://www.mystage.ro/spectacole/in-spite-of-wishing-and-wanting-in-ciuda-dorintei-si-vointei-703 
and also from the TNB TICKET OFFICE: www.tnb.ro

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Production: 4Culture and WASP Studios
Cultural project co-financed by The National Cultural Fund Administration - AFCN.
Partners: ARCUB și Primaria Municipiului București, Institutul Francez.

The project does not necessarily represent the position of the National Cultural Fund Administration. AFCN is not responsible for the content of the project or the way the project results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.


The festival program will be soon available on: 
www.exploredancefestival.ro
www.waspmagazine.com

0 Comentarii

Adauga comentariu

Adaugă comentariu

Evenimente similare recomandate in Bucureşti

Copyright © 2004-2011 Inoras.ro  •  Designed by code932.com

www.inoras.ro trafic.ro